Khatam Al Quran

Bagi seorang mukmin, membaca Al-Quran merupakan satu bentuk tanda kecintaannya terhadap Allah dan juga Islam. Sewaktu membaca Al-Quran, dia sudah merasa seolah-olah jiwanya menghadap ke hadrat Allah yang Maha Kuasa, menerima amanat dan hikmat suci, memohon limpah kurnia, rahmat dan pertolongan dari-Nya. Dibacanya halaman demi halaman, surah demi surah dan juzuk demi juzuk, sehinggalah sampai khatam atau tamat Al–Quran itu.

Continue reading »